CBD na chronickou kopřivku

CBD na chronickou kopřivku

Kopřivku může způsobit prakticky cokoli, od slunečního záření přes bodnutí hmyzem nebo špatnou reakci na léky až po parmezán! Ale tyto obávané opakující se oteklé rány, skvrny nebo fleky, červené, růžové, bílé nebo zbarvené do kůže, v jakékoliv formě, tvaru nebo velikosti – chronická kopřivka nebo chronická spontánní kopřivka (CSU) – jsou častým, velmi nepříjemným onemocněním, jehož příčina zůstává nejasná.

CSU je staré, nepředvídatelné onemocnění. Je snadno diagnostikovatelná, ale obtížně zvládnutelná a postihuje vždy asi 0,5-1 % populace. Za chronickou se považuje tehdy, když trvá déle než šest týdnů navzdory různým podávaným léčebným postupům. Obvykle trvá jeden až pět let nebo déle a může se projevovat společně s angioedémem, kožní reakcí charakterizovanou především náhlým, krátkodobým otokem kůže a sliznic.

Kromě fyzických potíží je často doprovázen nedostatkem spánku, který ovlivňuje emoční stav pacientů a zhoršuje kvalitu jejich života. Dvě třetiny případů jsou spontánní, postihují především věkovou skupinu 20 – 40 let a obecně se častěji vyskytují u žen, starších dětí a dospívajících.

Svědění, pálení nebo píchání se objevuje při kopřivce na různých místech, a to i na obličeji, rtech, jazyku, krku a uších, jako malé jednotlivé skvrny nebo plaky pokrývající velké plochy kůže. Ve vzácných případech se může projevit také bolestí kloubů, určitou horečkou, zažívacími problémy a vzácně i otoky.

U většiny pacientů je obtížné identifikovat základní příčinu nebo vyvolávající faktor, což brání ošetřovatelům v nalezení léčebné terapie. Vývoj onemocnění se u každého jedince liší a možnosti, které mají lékaři k dispozici, jsou omezené. I když přesná příčina a mechanismus nejsou známy, zdá se, že rozhodující roli při vyvolání onemocnění hraje imunitní systém, a proto léčba často zahrnuje protizánětlivé látky, jako jsou steroidy.

Právě to vedlo společnost STERO Biotechs k tomu, aby začala hledat nové způsoby, jak těmto pacientům ulevit. V roce 2018 byl společnosti STERO se sídlem v Izraeli udělen patent pokrývající použití CBD ke snížení dávek steroidů nebo k jejich úplnému vysazení u více než 130 autoimunitních a zánětlivých onemocnění.

Možnosti, které jsou dnes k dispozici

Antihistaminika se dnes standardně používají k léčbě příznaků, přesto jsou účinná v méně než polovině případů. V dávkách čtyřikrát vyšších, než jsou doporučené, přinášejí další zlepšení, ale stále zanechávají symptomy u každého třetího nebo čtvrtého pacienta.

Když antihistaminika selžou, mají tito pacienti omezené možnosti, jednou z nich jsou perorální kortikosteroidy. Ty působí systémově na různých úrovních tím, že potlačují tvorbu protilátek. Mají silný protizánětlivý účinek a je o nich také známo, že snižují produkci faktorů uvolňujících histamin.

Je však známo, že při dlouhodobém užívání způsobují řadu negativních, někdy i závažných vedlejších účinků, což vede k vyšším celkovým nákladům na zdravotní péči. Lékaři se spoléhají na co nejkratší podávání kortikosteroidů, a i v takovém případě se kopřivka po ukončení léčby často vznítí a vyžaduje další podávání.

Ostatní možnosti léčby jsou nákladné, mají omezenou účinnost nebo mnoho vedlejších účinků. To vede mnoho pacientů k hledání přírodnějších alternativ, které by mohly fungovat, od zázvoru po rybí tuk!

Pomůže CBD na chronickou kopřivku?

CSU je důsledkem patogenní aktivace imunitních buněk zvaných, které uvolňují prozánětlivé mediátory a histaminy, jež vedou ke kopřivce. Až 45 % případů CSU může být autoimunitního původu. Přestože mechanismus není dosud dobře znám, právě zde by CBD mohl pomoci. Bylo prokázáno, že CBD hraje roli při snižování zánětu a pomáhá regulovat imunitní systém.

Kanabinoidy zhoršují aktivaci T-buněk, což je typ bílých krvinek, který zvyšuje reakci a aktivaci protilátek. Aktivní T-buňky mohou vést ke zvýšení sekrece histaminů. Blokování tohoto procesu může snížit CSU. Zajímavé je, že dosud nebyly provedeny žádné významné studie zabývající se účinkem konopí nebo CBD na CSU, ať už užívaného perorálně nebo lokálně.

Podívejme se na případ 27letého muže s opakovanými epizodami kopřivky a angioedému od 19 let. Jak bylo publikováno, zpočátku reagoval na steroidy a antihistaminika, ale pokaždé, když léčbu vysadil, se závažné záchvaty opakovaly. V určitém období pacient uvedl, že rekreačně užíval konopí a že v těchto obdobích byl bez záchvatů.

Následně bylo rozhodnuto vyzkoušet inhalační léčbu konopím s cílem modulovat funkce imunitních buněk. To vedlo k úplné odpovědi a pacient je již dva roky bez příznaků. Jednou, když bylo inhalační konopí vysazeno, vedlo to do týdne k opětovnému záchvatu, zatímco opětovné nasazení konopí udrželo remisi, což naznačuje vztah příčiny a následku.

Společnost STERO Biotechs provádí studii u pacientů s těžkou chronickou kopřivkou závislých na steroidech, aby vyhodnotila, zda lze CBD kapsle použít jako řešení šetřící steroidy. Ve studii zatím pacienti s chronickou kopřivkou užívající CBD, kteří dříve užívali steroidy, je již neužívají. Rovněž užívají nižší dávky antihistaminik.

Předběžné výsledky ukazují, že těžcí pacienti nejenže nyní steroidy neužívají, ale také vykazují zlepšení, o čemž svědčí nižší skóre kopřivky (hodnocené pomocí sedmidenního skóre aktivity kopřivky (UAS7), což je jednoduchý, validovaný skórovací systém založený na hodnocení klíčových příznaků a symptomů kopřivky). Tato probíhající studie, do které bude zařazeno 20 pacientů, zatím vykazuje slibné výsledky a dává naději milionům pacientů na celém světě, kterým toto nepříjemné onemocnění někdy ničí život.

,,Zveřejněné informace na tomto webu, jsou určeny pouze pro vzdělávací a informativní účely. Veškeré lékařské úkony vždy prodiskutujte se svým lékařem a podle odborného posouzení provádějte léčbu. Nikdy nekonzumujte konopné výrobky, které nejsou oficiálně určeny k užívání. To platí i pro výrobky, které si můžete doma sami vyrobit.“

Rádi si vyslechneme vaše zkušenosti

Zanechat odpověď

HledejCBD.cz
Logo
Enable registration in settings - general
Shopping cart