CBD na sociální fobii

CBD na úzkost

Pocit úzkosti před vystoupením před publikem nebo před pracovním pohovorem je zcela normální součástí lidské zkušenosti. Ve skutečnosti nám tyto pocity úzkosti mohou dokonce pomoci k lepším výkonům. Když se však tento stres projevuje v každodenním životě člověka, od rozhovoru s přáteli až po objednávání jídla v restauraci, stává se z toho problém.

Sociální úzkostná porucha, známá také jako sociální fobie, je jedním z nejčastějších duševních onemocnění, které postihuje stále větší počet lidí na celém světě. Naštěstí je to také stav, o kterém máme k dispozici mnoho výzkumů.

Víme, jak ji diagnostikovat a jak mohou pomoci různé formy terapie. V poslední době se také zvýšil počet studií, které zkoumají, jak můžeme k léčbě této poruchy využít rostliny. V tomto článku se na základě nejnovějších studií podrobně podíváme na CBD a na to, co dokáže proti sociální úzkosti.

Co je to sociální úzkostná porucha?

Sociální úzkostná porucha (SAD) neboli sociální fobie je porucha, při které mají lidé strach ze sociálních situací. Mohou například pociťovat úzkost z mluvení s lidmi, pobytu ve velkém davu, žádání o pomoc a navazování nových přátelství.

Tato úzkost je především psychická. Může se projevovat jako hlas v hlavě, který vám říká, abyste nechodili mluvit s lidmi nebo že si z vás mohou dělat legraci. Má však také fyzické příznaky. U některých extrémních forem SAD se lidé před navázáním společenského kontaktu třesou nebo se jim točí hlava.

V mírnějších případech se stále objevují fyzické příznaky, včetně:

  • červenání
  • zrychlený srdeční tep
  • pocení
  • tápání při hledání slov.

Z dlouhodobého hlediska může sociální fobie způsobit, že zameškáte školu nebo práci, může vám zabránit požádat o pomoc, kterou potřebujete, a může vést k sociální izolaci kvůli potížím s navazováním přátelství.

Co vyvolává sociální úzkost?

Není vždy jasné, co sociální úzkost způsobuje. V některých případech je zřejmý spouštěč. Například jste se mohli začít bát sociální interakce poté, co jste byli šikanováni ve škole, nebo poté, co s vámi doma špatně zacházeli.

U některých lidí může být těžší najít příčinu. Někteří vědci se totiž domnívají, že tato porucha může být částečně genetická, protože se zřejmě vyskytuje v určitých rodinách. Domnívají se také, že sociální úzkost může vyvolat chemická nerovnováha v mozku. Například lidé, kteří trpí depresí a mají nižší hladinu serotoninu, mohou mít větší pravděpodobnost, že budou pociťovat sociální úzkost.

Je sociální úzkost duševní nemocí?

Přestože mnoho lidí považuje sociální úzkost za pouhou stydlivost, jedná se o skutečnou psychickou poruchu. Psychiatři ji obvykle klasifikují jako podtyp úzkostné poruchy.

Nicméně to, že je sociální úzkost psychickým onemocněním, neznamená, že je nevyléčitelná. Stejně jako jiné úzkostné poruchy ji lze léčit a lidé, kteří jí trpí, se často mohou opět cítit normálně.

Jak se sociální úzkost léčí?

V současné době jsou nejlepšími možnostmi léčby sociální úzkostné poruchy různé formy terapie. Například kognitivně-behaviorální terapie může lidem pomoci identifikovat jejich škodlivé úzkostné myšlenky a nahradit je pozitivnějšími. Skvělou možností s velmi vysokou mírou úspěšnosti je také expoziční terapie. Spočívá v tom, že se opakovaně vystavujete stresujícím sociálním situacím, dokud se necítíte pohodlně, když k nim přistupujete.

Bohužel tyto formy terapie mohou být pro lidi se sociální úzkostí skličující. Setkání s někým novým (terapeutem) je už tak dost těžké, ale otevření se může být ještě více stresující. A přestože expoziční terapie může velmi dobře fungovat, lidem se sociální fobií může chvíli trvat, než přijmou, že je to to, co potřebují. Léčba sociální úzkosti je dlouhodobý proces. Ve většině případů nelze očekávat, že se pocitu úzkosti zbavíte během několika dnů nebo týdnů. Ale díky trpělivosti a odhodlání mohou pacienti skutečně spatřit světlo na konci tunelu.

Co je CBD a může být užitečné proti sociální fobii?

Dnes jsme se setkali s několika studiemi, které naznačují, že CBD může pomoci při sociální fobii. Jak tedy molekula přispívá k tomu, aby se lidé cítili ve společenských situacích sebejistěji? Nejprve pár slov o CBD. CBD je kanabinoidní sloučenina, molekula, která se nachází v rostlině konopí. Má mnoho zdravotních vlastností, díky nimž je užitečná v medicíně i psychiatrii.

Lidé, kteří užívají CBD, mohou například zažít:

Není náhoda, že CBD přináší úlevu od tolika příznaků. Je to důsledek jeho působení na endokanabinoidní systém (ECS). Jako kanabinoidní sloučenina se CBD dokáže vázat na endokanabinoidní receptory v našem těle a dodávat našemu ECS energii. Tento biologický systém je zásadně důležitý pro regulaci řady tělesných funkcí, včetně zvládání stresu, chemie mozku, chuti k jídlu a mnoha dalších.

Zdravý endokanabinoidní systém je životně důležitý pro dobré fyzické zdraví, a proto CBD může pomoci při bolestech, hypertenzi, bolestivých kloubech a dokonce i při trávení. Stejně důležitá je však i role ECS v oblasti duševního zdraví. V uplynulých letech vědci zjistili, že CBD může pomoci při duševních poruchách, včetně zneužívání návykových látek, anorexie, schizofrenie, posttraumatické stresové poruchy, deprese a bipolární poruchy.

Jak CBD působí na sociální fobii

Jak přesně by tedy CBD mohlo pomoci při sociální fobii? Nejprve je důležité si uvědomit, že sociální fobie má dvě složky. První je psychologická: je to myšlenkový vzorec, který vás nutí myslet si, že vás lidé budou odsuzovat nebo že je nebezpečné zapojit se do sociální interakce.

Druhá složka je biologická: je to pocit, že se vám rozbuší srdce, svaly se napínají a třesou, začínáte se potit a seznam je dlouhý. Správná léčba sociální fobie zahrnuje určitou formu terapie, která vám může pomoci změnit vaše myšlenkové vzorce týkající se společenského života.

Sociální fobie se však můžete zbavit také tím, že se budete zabývat její biologickou stránkou. Proto lidé někdy pijí alkohol, aby snáze čelili sociálním situacím. Je to špatný nápad, zejména z dlouhodobého hlediska, ale funguje to, protože alkohol uvolňuje tělo a mysl, takže se méně soustředíte na to, co by se mohlo pokazit.

Kanabinoidy mohou mít podobný účinek jako alkohol, pomáhají při úzkosti tím, že podporují uvolnění těla a snižují hladinu stresového hormonu kortizolu. Molekuly jako CBD však nejsou psychoaktivní, což znamená, že mohou pomoci při úzkosti, aniž by způsobily změnu vědomí. Jinými slovy, snižují hladinu stresu, aniž by vás zfetovaly nebo opily.

CBD a veřejné vystupování

V roce 2019 chtěla skupina vědců zjistit, jak může CBD ovlivnit úzkost u skupiny zdravých osob. Jedné skupině podávali různé dávky CBD (od 150 do 600 mg) a druhé skupině placebo. Poté je vystavili nejhoršímu strachu mnoha lidí: přednášení před davem.

Placebo nefungovalo, stejně jako „nízké“ (150 mg) nebo „vysoké“ (600 mg) dávky CBD. Skupina, která užívala 300 mg CBD, však uvedla, že se během experimentu cítila mnohem méně úzkostně. Jejich metriky (tepová frekvence, pocení) tento dojem potvrzovaly.

To nám říká, že CBD by mohlo být velmi účinné při snižování úzkosti. Navíc strach, který lidé zažívají před přednáškou před mnoha lidmi, je stejná úzkost, jakou mohou mít lidé se SAD při pouhém rozhovoru s kolegou nebo při dotazu na cestu. To ukazuje, že CBD by mohla být obzvláště účinná v boji proti formám stresu souvisejícím se sociální úzkostí.

CBD na sociální fobii

Vědci také zkoumali dlouhodobé účinky užívání CBD na sociální fobii, a to u lidí, kteří se s touto poruchou setkávají denně. Ve studii z roku 2019 vědci zkoumali účinky CBD na 37 japonských teenagerů s diagnózou sociální úzkostné poruchy. Polovina pacientů dostávala po dobu čtyř týdnů denní dávku 300 mg CBD, zatímco druhá polovina dostávala placebo.

Na konci experimentu dosáhli ti, kteří užívali CBD, mnohem lepších výsledků v dotazníku Strach z negativního hodnocení a Liebowitzově škále sociální úzkosti. To naznačovalo, že se méně obávali odsudků a nyní se ve společenských situacích cítili lépe.

Jak užívat CBD při sociální úzkostné poruše – dávkování a metody

Jedním z klíčových problémů, na který upozornila již citovaná studie o veřejném vystupování, je obtížné dávkování CBD. Když vědci chtěli změřit, jak CBD snižuje úzkost, dávky 150 mg a 600 mg nefungovaly. Účinek měly pouze dávky 300 mg. To nám říká, že CBD může být velmi účinné, ale pouze pokud se správně dávkuje.

Dávkování CBD je obtížné stanovit a dávky mohou mít na lidi různé účinky. Pokud tedy chcete CBD na sociální fobii vyzkoušet na vlastní kůži, doporučujeme vám navštívit zdravotníka, který se v CBD vyzná. Ten vám bude schopen poradit, s jakou dávkou začít, a to na základě vašeho věku, velikosti a stavu.

Pokud jde o způsoby konzumace, CBD potraviny jsou pro lidi se sociální úzkostnou poruchou nejlepší volbou. Poskytuje dlouhodobou úlevu po celý den, což je přesně to, co hledáte. Nejlepším způsobem perorálního užívání CBD je umístit si denně několik kapek CBD oleje pod jazyk. Tímto způsobem se CBD dostane do vašeho krevního oběhu přímo přes podjazykovou žlázu. Tato metoda je účinnější než pouhé pojídání CBD, protože vaše játra ho nebudou tolik filtrovat.

Pokud vám však chuť CBD nevyhovuje, pak jsou dobrou alternativou CBD kapsle nebo CBD žvýkačky.

Je CBD bezpečné?

Mnoho lidí má obavy z užívání CBD při jakýchkoli úzkostných poruchách, protože si někdy konopí spojujeme se zvýšenými pocity úzkosti a paranoie. Ale zatímco je pravda, že THC (psychoaktivní sloučenina v marihuaně) může ve velkých dávkách zvyšovat hladinu úzkosti, CBD působí opačně.

Je velmi nepravděpodobné, že by CBD zhoršovalo vaši sociální úzkost. Může však mít některé další nežádoucí účinky, například způsobovat nevolnost nebo průjem. Tyto vedlejší účinky jsou vzácné a mírné, ale je pravda, že někteří lidé reagují na CBD lépe než jiní.

Závěr

Sociální fobie je obtížně léčitelný stav, který často vyžaduje několik různých forem terapie. CBD dnes nabízí nový doplňkový způsob zmírnění příznaků. Několik studií prokázalo, že snižuje úzkost, zejména v případě sociální fobie. Dokonce se podařilo najít dávkování, které funguje: 300 mg. Jediným problémem, který je nyní třeba vyřešit, je zjistit, zda by mohly fungovat i jiné dávky a jak CBD zpřístupnit lidem se sociální fobií.

,,Zveřejněné informace na tomto webu, jsou určeny pouze pro vzdělávací a informativní účely. Veškeré lékařské úkony vždy prodiskutujte se svým lékařem a podle odborného posouzení provádějte léčbu. Nikdy nekonzumujte konopné výrobky, které nejsou oficiálně určeny k užívání. To platí i pro výrobky, které si můžete doma sami vyrobit.“

Rádi si vyslechneme vaše zkušenosti

Zanechat odpověď

HledejCBD.cz
Logo
Enable registration in settings - general
Shopping cart