Je bezpečné řídit vozidlo „pod vlivem“ CBD?

Výzkumníci z australské University of Sydney zjistili, že vysoké dávky CBD nezhoršují řízení. Ve studii, která byla 30. května zveřejněna v časopise Journal of Psychopharmacology, se uvádí, že perorální léčba CBD, i když je užívána ve vysokých dávkách, „zřejmě nevyvolává pocity intoxikace a je nepravděpodobné, že by zhoršovala kognitivní funkce nebo výkonnost řidiče“.

Výzkumníci analyzovali simulovaný řidičský výkon 17 účastníků, kteří plnili řidičské úkoly po požití placeba a tří různých dávek CBD v oleji: 15 mg, 300 mg a 1 500 mg. Účastníci museli absolvovat dva testy. V prvním se museli pokusit udržet bezpečnou vzdálenost mezi sebou a vedoucím vozidlem. Druhý předpokládal jízdu po dálnicích a venkovských silnicích.

Účastníci plnili úkoly v rozmezí 45 – 75 minut po užití jim přidělené léčby. Stejné simulace jízdy opakovali s časovým odstupem 3,5 až 4 hodin. To bylo nutné k pokrytí rozsahu plazmatických koncentrací CBD v různých časech. Testy opakovali čtyřikrát, při placebu a každé ze tří různých dávek léčby CBD.

Vědci přihlíželi k řidičským schopnostem účastníků a měřili, jak ovládají simulovaný vůz, jak moc kličkují nebo driftují, a také jejich kognitivní funkce, subjektivní prožitky a koncentrace CBD v plazmě. Dospěli k závěru, že žádná dávka CBD nevyvolala pocity opojení ani se nezdálo, že by zhoršovala řízení nebo kognitivní výkon.

„Výsledky této studie naznačují, že akutní perorální léčba CBD v dávkách do 1500 mg nevyvolává pocity intoxikace a pravděpodobně nezhoršuje kognitivní funkce ani řidičský výkon. Je však zapotřebí dalšího výzkumu, který by potvrdil, že CBD nemá žádný vliv na úkoly citlivé na bezpečnost v hodinách bezprostředně po léčbě a při chronickém podávání,“ uvádí se ve studii.

Na internetových stránkách Univerzity v Sydney vedoucí autorka Dr. Danielle McCartneyová uvedla, že ačkoli je CBD obecně považováno za neintoxikující, jeho účinky na úkoly citlivé na bezpečnost se stále zjišťují. „Naše studie jako první potvrzuje, že CBD je při samostatné konzumaci bezpečný pro řidiče.“ Dodala však, že studie zkoumala CBD pouze izolovaně a že řidiči užívající CBD s jinými léky by tak měli činit opatrně.

Výzkumníci potvrdili zjištění jiné studie publikované v roce 2020, která naznačila, že CBD při užívání prostřednictvím vaporizérů nezhoršuje řízení, zatímco THC a THC/CBD ekvivalentní konopí způsobují krátkodobé zhoršení řízení během experimentální jízdy na silnici.

Zdroj:

https://www.forbes.com/sites/dariosabaghi/2022/06/04/high-doses-of-cbd-dont-affect-driving-new-study-shows/?sh=3fb4e9c73a62

,,Zveřejněné informace na tomto webu, jsou určeny pouze pro vzdělávací a informativní účely. Veškeré lékařské úkony vždy prodiskutujte se svým lékařem a podle odborného posouzení provádějte léčbu. Nikdy nekonzumujte konopné výrobky, které nejsou oficiálně určeny k užívání. To platí i pro výrobky, které si můžete doma sami vyrobit.“

Rádi si vyslechneme vaše zkušenosti

Zanechat odpověď

HledejCBD.cz
Logo
Enable registration in settings - general
Shopping cart