O CBD pro rodiče

O CBD pro rodiče

V dnešní době najdete výrobky s CBD všude. Někteří lidé věří, že CBD dokáže léčit vše od chronické bolesti a rakoviny až po úzkost a ADHD. Je však bezpečné pro děti? CBD je stále ještě poměrně nové, takže existuje jen velmi málo výzkumů o jeho bezpečnosti nebo o tom, jak dobře funguje, zejména u dětí.

Vzhledem k tomu, že CBD je tak nový, neexistuje ani mnoho pravidel o tom, co může a nemůže být obsaženo v produktech CBD. V kvalitě výrobků tak existuje obrovská rozmanitost. V různých baleních stejného výrobku můžete dokonce najít různé množství CBD.

Vzhledem k tomu, že neexistuje mnoho výzkumů o CBD, lékaři tvrdí, že používání CBD pro děti má určitá rizika. Výrobky CBD mohou například obsahovat i jiné látky než CBD a ty by mohly být škodlivé. Navíc zatím nevíme, zda CBD dobře funguje s jinými léky nebo jaké množství byste měli dítěti podávat.

Několik studií sice zjistilo, že CBD olej by mohl fungovat při úzkosti, ale ty se zabývaly pouze zdravými lidmi, kteří byli vystaveni situacím, které u nich vyvolávaly úzkost. Na lidech s chronickou úzkostí zatím žádné studie provedeny nebyly. Vědci také zkoumají CBD pro děti s poruchou autistického spektra. Výsledky jsou zatím dobré, ale je třeba provést další výzkum, než budeme vědět, zda je bezpečný a účinný.

Ačkoli se CBD – plným názvem kanabidiol – získává z marihuany nebo konopí, neobsahuje THC, chemickou látku obsaženou v marihuaně, která má psychoaktivní účinky, takže se po něm necítíte opojení.

CBD je k dispozici ve formě vapingu, olejů, pleťových vod či potravin (koktejlů, kávy, žvýkaček apod.) a je propagován jako lék na tak rozsáhlé potíže, jako je chronická bolest, rakovina, migrény, úzkost a ADHD.

Co víme o CBD?

Rostliny konopí se po tisíciletí používají k léčebným účelům po celém světě. V roce 1851 byla marihuana klasifikována americkým lékopisem jako životaschopná léčebná látka používaná k léčbě stavů, jako je epilepsie, migréna a bolest. Dr. Mitrani, který je pediatrem a psychiatrem pro děti a dospívající, říká, že jde o oblast hodnou zkoumání, ale doporučuje rodičům, aby před podáním CBD dítěti počkali na další výzkum.

Obavy ohledně CBD

Ačkoli jsou důkazy o prospěšnosti CBD zřejmé, existují rizika spojená s užíváním těchto produktů, zejména u dětí.

Některé z těchto obav:

  • Výrobky jsou nespolehlivé v dodávání konzistentního množství CBD. Mohou mít méně nebo více, než je inzerováno, a většina z nich nenabízí nezávislé ověření aktivního obsahu. Analýza výrobků určených k prodeji ukazuje, že mnohé z nich nemají takové množství CBD, jaké inzerují. „Nemůžete se tedy spolehnout na kvalitu toho, co dostáváte,“ upozorňuje doktor Mitrani.
  • Kolik se ho vstřebává? O tom, kolik CBD se v daném výrobku skutečně dostane do mozku, se toho ví jen velmi málo. Různé systémy podávání – vapování, orální užívání, konzumace v pečivu atd. mají různou míru dodání. Dokonce i oleje, ve kterých je CBD rozpuštěno, mohou mít různé účinky. „Účinky se mohou velmi lišit v závislosti na použitém systému podávání a množství, kterému jsou lidé vystaveni, může být nestejné,“ říká Dr. Mitrani.
  • Výrobky mohou obsahovat i jiné látky než CBD a ty mohou být škodlivé. Laboratorní testování – které poskytuje informace o obsahu CBD, THC (pokud existuje) a kontaminujících látkách v produktu – není pro produkty CBD povinné v každém státě. Bez osvědčení o analýze (CoA) je tak mnohem těžší ověřit bezpečnost výrobku. Nelegální CBD může mít souvislost s nedávnými plicními onemocněními a úmrtími, která byla připisována vapingu. CDC a Americká lékařská asociace doporučují se vapingu zcela vyhnout, dokud se nezjistí příčina těchto onemocnění.
  • CBD může být samo o sobě bezpečné, ale může se vzájemně ovlivňovat s jinými léky, které dítě užívá a které se také metabolizují v játrech.
  • Pokud se používá na spaní, doktor Mitrani se obává, že ačkoli může potenciálně pomoci se spánkem, „vaše dítě na něj může získat toleranci a případně dojít ke zhoršení problémů se spánkem, pokud se přestane užívat“.
  • Vzhledem k tomu, že užívání CBD – zejména pro děti – je stále ještě tak nové, málokdo je obeznámen s dávkováním pro děti, takže určit, kolik ho dítěti dávat, by bylo složité. Klinické dávky oproti těm, které můžete najít v kavárně, by se mohly dramaticky lišit.

Je CBD bezpečné?

V loňském roce Světová zdravotnická organizace, která uznala prudký nárůst „neschváleného“ lékařského využití CBD, přezkoumala důkazy o jeho bezpečnosti a účinnosti. Zpráva WHO dospěla k závěru, že „CBD je obecně dobře snášena a má dobrý bezpečnostní profil.“ Jakékoli nežádoucí účinky mohou být důsledkem interakcí mezi CBD a stávajícími léky pacienta, uvedla WHO.

Zpráva nezjistila žádné známky možného zneužívání nebo závislosti. „K dnešnímu dni neexistují žádné důkazy o rekreačním užívání CBD nebo o jakýchkoli problémech souvisejících s veřejným zdravím v souvislosti s užíváním čistého CBD.“ Pokud jde o účinnost, WHO uvedla, že několik klinických studií prokázalo účinnost u epilepsie, a dodala: „Existují také předběžné důkazy o tom, že CBD může být užitečnou léčbou řady dalších zdravotních stavů.“

CBD olej na úzkost

V roce 2015 zkoumala skupina vědců pod vedením doktorky Esther Blessingové z Newyorské univerzity potenciál CBD pro léčbu úzkosti. V přehledu 49 studií zjistili slibné výsledky a potřebu dalších studií.

„Preklinické důkazy (tj. ze studií na zvířatech) přesvědčivě prokazují účinnost CBD při snižování úzkostného chování relevantního pro více poruch,“ napsala Dr. Blessingová. Mezi ně patří generalizovaná úzkostná porucha, posttraumatická stresová porucha, panická porucha, sociální úzkostná porucha a OCD.

V přehledu se uvádí, že slibné preklinické výsledky jsou podpořeny také experimentálními zjištěními u lidí, která rovněž naznačují „minimální sedativní účinky a vynikající bezpečnostní profil“. Tato zjištění však vycházejí z toho, že zdravé subjekty byly vystaveny situacím vyvolávajícím úzkost a byl změřen vliv CBD na reakci na úzkost.

Je zapotřebí dalších studií, které by prokázaly, že léčba CBD bude mít podobné účinky i pro ty, kteří se potýkají s chronickou úzkostí, a také jaký může být dopad dlouhodobého užívání CBD. „Celkově lze říci, že současné důkazy naznačují, že CBD má značný potenciál jako léčba mnohočetných úzkostných poruch,“ uzavírá Dr. Blessing, „přičemž je třeba dále studovat chronické a terapeutické účinky u příslušných klinických populací.“

CBD a autismus

Skupina izraelských výzkumníků zkoumá využití CBD ke snížení problémového chování u dětí s autismem. Studie proveditelnosti, které se zúčastnilo 60 dětí, zjistila podstatné zlepšení v oblasti výbuchů chování, úzkosti a komunikačních problémů, jakož i úrovně stresu, kterou uváděli rodiče.

Výzkumníci pod vedením doktora Adiho Arana, ředitele dětského neurologického oddělení v nemocnici Shaare Tzedek dále provedl dvojitě zaslepenou, randomizovanou, placebem kontrolovanou studii se 150 účastníky s autismem. V této studii, která byla právě dokončena, ale ještě nebyla analyzována, byli pacienti léčeni CBD po dobu tří měsíců.

,,Zveřejněné informace na tomto webu, jsou určeny pouze pro vzdělávací a informativní účely. Veškeré lékařské úkony vždy prodiskutujte se svým lékařem a podle odborného posouzení provádějte léčbu. Nikdy nekonzumujte konopné výrobky, které nejsou oficiálně určeny k užívání. To platí i pro výrobky, které si můžete doma sami vyrobit.“

Rádi si vyslechneme vaše zkušenosti

Zanechat odpověď

HledejCBD.cz
Logo
Enable registration in settings - general
Shopping cart