Zákony o CBD v Evropě

Zákony o CBD v Evropě

Nyní jsme na začátku nové cesty, která začala v lednu 2019, kdy Evropská komise změnila položku v katalogu nových potravin pro kanabinoidy. Nová potravina je definována jako potravina, která nebyla v Evropské unii před 15. květnem 1997 ve větší míře používána k lidské spotřebě. Před tímto rozhodnutím bylo za novou potravinu považováno pouze obohacené CBD.

Nyní byla vytvořena nová položka Cannabinoids, která uvádí, že všechny konopné extrakty jsou nové. Rovněž byla změněna položka Cannabis sativa L. a za potravinu byly považovány pouze produkty získané ze semen. Listy a květy byly ponechány v „šedé zóně“.

Změnu v podobě nezávazného doporučení Evropské komise pro členské státy neschválila Evropská asociace pro průmyslové konopí (EIHA), která toto opatření označila za „zbytečné, nelogické a nezákonné“ a prohlásila, že ačkoli konopné výtažky nejsou formálně ani právně zakázány, mnohé evropské státy přijímají „nepřiměřená a neodůvodněná“ opatření.

V roce 1998 obdrželo odvětví dopis od Stálého výboru EU PAFF, který povzbudil mnoho obchodních rozhodnutí na dalších dvacet let. Toto rozhodnutí z ledna 2019 tedy znamenalo pro členské státy začátek důležitého posunu v legislativě. Na úrovni Evropské unie byla CBD dosud považována za nepovolenou novou potravinu.

Bohužel, to vše se nyní stalo skutečností, protože Evropská komise změnila své předběžné posouzení CBD-Oil (Cannabidiol-Oil). Nyní uvádí, že tato sloučenina není omamnou látkou. Změna názoru přichází v návaznosti na rozsudek, v němž Soudní dvůr Evropské unie (ESD) rozhodl, že CBD-Oil nelze považovat za omamnou látku.

Stejně jako každý jiný legální produkt by se nyní měly i produkty CBD moci pohybovat mezi členskými státy. CBD „lze kvalifikovat jako potravinu“, uvedla dále Evropská komise v dopise zveřejněném loni v listopadu 2020. Komise OSN pro omamné látky ve stejný den přeřadila konopí na novou listinu.

Změny v definici dle EU

Dosud „šedá zóna“ evropské legislativy se stává ještě šedivější s vědomím, že CBD nebylo v EU nikdy zařazeno mezi potravinové doplňky. Referenční legislativou EU v oblasti doplňků stravy je směrnice 2002/46/ES, ale použití jiných látek než vitaminů nebo minerálů při výrobě doplňků stravy se může řídit vnitrostátními předpisy nebo může podléhat jiným zvláštním právním předpisům EU.

Evropská komise změnila své předběžné posouzení CBD oleje. Nyní uvádí, že tato sloučenina není omamnou látkou. Změna názoru přichází v návaznosti na rozsudek, v němž Soudní dvůr Evropské unie (ESD) rozhodl, že CBD olej nelze považovat za omamnou látku. Stejně jako každý jiný legální produkt by se i produkty CBD měly moci pohybovat mezi členskými státy.

CBD „lze kvalifikovat jako potravinu“, uvedla dále Evropská komise v dopise zveřejněném ve středu. Komise OSN pro omamné látky ve stejný den přeřadila konopí na seznam omamných látek.

„Rozhodnutí Evropské komise i OSN o zrušení klasifikace CBD oleje jsou velmi důležitá pro celé konopné odvětví. Zejména proto, že v Evropě stále panuje velká represe ohledně používání CBD oleje.“

Soudní rozhodnutí týkající se konopných výtažků

„Je třeba rovněž poznamenat, že dvě vědecké studie předložené OHIM uvádějí, že konopí, označované také jako „konopí“, se používá v potravinářském odvětví v různých formách (oleje, bylinné čaje) a v různých přípravcích (čaje, těstoviny, pečivo a sušenky, alkoholické nebo nealkoholické nápoje atd.) To potvrzují dokumenty předložené vedlejším účastníkem řízení, v nichž se uvádí, že konopí se používá při výrobě některých potravin a nápojů.

Z toxikologických analýz provedených na tomto zboží vyplývá, že obsahuje velmi nízkou koncentraci THC, podstatně nižší než výše uvedená prahová hodnota 0,2 %, a že nemá žádné psychotropní účinky. Konečně, v rozporu s tvrzeními žalobkyně, z článku 4 směrnice 88/388 vyplývá, že použití látek určených k aromatizaci, které neobsahují žádný prvek nebo látku v toxikologicky nebezpečném množství, je povoleno.

Z těchto zjištění tedy v rozporu s tvrzeními žalobkyně vyplývá jednak to, že slovo „konopí“ se nevztahuje pouze na drogy a na určité léčivé látky, a jednak to, že konopí je legálně používáno při výrobě potravin a nápojů.“

Vzhledem k tomu, že na této potravině není nic nového, neměla by být regulována více než jiné potraviny, pokud se nachází v legální sféře. Normy pro bezpečnost potravin vždy existovaly a nikdy se o nich nevedly spory. Konopný extrakt získaný z evropského technického konopí je však pravděpodobně nejkontrolovanější potravinou ze všech. Zemědělci musí neustále kontrolovat obsah THC. Aby mohl být legálně sklízen, musí se pohybovat v zákonných mezích hladiny THC.

Prohlášení CBD, CBG a dalších kanabinoidů za „nové“ se jeví pouze jako překážka vstupu na trh pro každého ekologického zemědělce v Evropě. Jeho jediným cílem je udržet tyto malé hráče mimo „hřiště velkých hráčů“. Standardy bezpečnosti potravin splňovali evropští výrobci CBD oleje dávno předtím, než byl CBD v návaznosti na rok 2019 zpětně prohlášen za novou potravinu. Tato okolnost však zatloukla celému – mladému – odvětví CBD.“

Kromě vlivu na proces schvalování nových potravin vytváří zvrat EK v otázce CBD předpoklady pro vyjasnění vnitrostátních zákonů a předpisů týkajících se CBD, kde je to nutné, širší přijetí CBD oleje na trhu, což povede k potenciálně rychlému růstu, a pokračující investice do tohoto odvětví.

Výrobky CBD olej jsou v Evropě již několik let snadno dostupné, ale nejasná pravidla způsobovala některým majitelům obchodů a výrobcům v mnoha zemích problémy s vymáháním práva. Odvážní investoři se v Evropě do CBD oleje pouštějí již dlouho, ale nyní se k tomu může přiklonit více investorů, kteří mají k dispozici zásadní předpisy. Nyní si projdeme některé podrobnosti o legislativě, jak byla dosud uplatňována v členských zemích EU.

Jaká je legislativa CBD/THC v Itálii?

Některá opatření, která nyní evropské státy přijímají, lze ilustrovat na nedávno přijaté rezoluci navržené zemědělskou komisí v italském parlamentu. Navrhuje se v něm zvýšit obsah THC v průmyslovém konopí, které pochází z odrůd pěstovaných v EU, z 0,2 % na 0,3 %. Tím by se vyrovnalo zbytku světového trhu, protože povolené množství THC v produktech CBD v Severní Americe a Austrálii je 0,3 %.

Dále žádá o regulaci prodeje sušené, sekané nebo peletované biomasy z celé rostliny nebo jejích částí s obsahem THC nepřesahujícím 0,2 %. V Itálii v současné době neexistují žádné pokyny týkající se limitů CBD nebo THC s ohledem na potraviny a toto usnesení vyzývá k jejich vymezení.

V praxi, aby listy a květy nezůstaly v „šedé zóně“ a aby se vyhnuly dalším regulačním nejasnostem, začaly některé italské společnosti registrovat produkty z konopných květů CBD jako krmivo pro zvířata. Registrace čistých kanabinoidů, jako jsou výtažky CBD, jako krmiva pro zvířata však není povolena. CBD pro krmiva pro domácí zvířata je rovněž zakázáno.

Italové nejsou v této neotřelé praxi sami. V návaznosti na novelizaci krmiv přistoupilo mnoho evropských společností k této problematice tak, že své výrobky přeznačily. Rakouská biotechnologická společnost CannHelp stáhla všechny své oleje, potraviny a kosmetiku na bázi CBD. Společnost oleje přeznačila, takže jsou nyní zařazeny do kategorie „aromatické výrobky“, a jako takové je umístila zpět na pulty.

Jaká je legislativa týkající se CBD/THC v Německu?

Německý Úřad pro ochranu spotřebitele a bezpečnost potravin (BVL) zakázal CBD v potravinách a doplňcích stravy v březnu 2019. Výrobky obsahující kanabidiol jsou zakázány, pokud nebyly povoleny jako léčivý přípravek nebo nová potravina. Od dubna byla společnost Nordic Oil a další německé společnosti vystaveny sérii razií, při nichž byly jejich výrobky obsahující CBD zabaveny.

Současné prohlídky se zaměřily na řadu obchodů prodávajících výrobky CBD. Bavorsko je považováno za nejpřísnější německou spolkovou zemi, pokud jde o kanabinoidy, ale i v jiných částech země, např. v Hamburku, byly obchody údajně prohledávány pro podezření z obchodování s narkotiky. Je třeba poznamenat, že největším trhem v rámci Evropy pro prodej CBD je Německo, kterému by měl prodej do konce roku přinést 1,8 miliardy eur.

CBD olej se ve Španělsku stává novinkou

Ve Španělsku došlo nedávno k regulačním změnám v právním statusu CBD oleje. Trh s konopím ve Španělsku je směsicí španělských a zahraničních společností, které prodávají semena, hnojiva, piva s obsahem konopí a tinktury, oleje a krémy CBD. Distributoři, výrobci, growshopy a online prodejci působí na šedém trhu, který jim umožňuje prodej, pokud dodržují určitá pravidla.

Ve Španělsku se nesmí prodávat žádný výrobek, jehož jednou ze složek je CBD olej, pokud je obsah THC vyšší než 0,2 %. Tento zákaz je v souladu s mezinárodními zákony. Kromě toho musí všechna semena pro pěstování konopí pocházet ze schváleného evropského katalogu konopných semen.

V dubnu 2019 vydala španělská Agentura pro spotřebitelské záležitosti, bezpečnost potravin a výživu (AECOSAN) pokyny, podle kterých jsou CBD oleje bez ohledu na to, zda jsou přírodního nebo syntetického původu, stejně jako extrakty a další části rostliny Cannabis sativa L. (květy, listy a stonky) považovány za nové potraviny.

THC je ve Švédsku klasifikováno jako omamná látka

Švédský nejvyšší soud v červnu rozhodl, že CBD olej s nízkým obsahem THC je klasifikován jako omamná látka. Soud rovněž nesouhlasil s návrhem švédské agentury pro léčivé přípravky, aby se výrobky určené k orální konzumaci nebo inhalaci obsahující kanabidiol zařadily pod farmaceutickou legislativu.

Na průmyslové konopí se vztahuje výjimka ze švédské protidrogové legislativy, která se vztahuje pouze na rostliny, nikoli na výrobky. Od roku 2017 zakázala Švédská agentura pro léčivé přípravky distribuci svých výrobků osmi společnostem, které prodávají CBD olej jako doplněk stravy. Švédsko také vede v počtu oznámení o CBD podaných prostřednictvím portálu EU pro rychlé varování pro potraviny a krmiva (RASFF) mezi členskými státy Evropské unie. Z 35 oznámení pochází 14 ze Švédska.

Polská daňová klasifikace CBD olejů

Podle daňové klasifikace jsou v Polsku oleje CBD zařazeny do stejné skupiny jako oleje na vaření a margarín, a podléhají proto 5% sazbě daně z přidané hodnoty (DPH), pro srovnání u léčebného konopí je sazba 23 %. Místní zprávy uvádějí, že hlavní hygienická inspekce a policie zintenzivnily své donucovací aktivity vůči maloobchodním prodejnám, které prodávají produkty CBD. Orgány činné v trestním řízení zabavily zboží ve více než 20 polských obchodech s CBD.

Konopí jako „jiný tabák ke kouření“ v Belgii

Další novinka v evropské legislativě přišla v květnu z Belgie, kdy Finanční služba veřejných financí (FPS Finance) vydala oznámení, v němž objasnila, že „výrobky ke kouření na rostlinné bázi obsahující CBD a určitý obsah THC“ jsou legální a patří do kategorie „ostatní tabák ke kouření“.

Tyto výrobky definovala jako sušené květy konopí, které neobsahují tabák a které lze konzumovat spalováním, pokud neobsahovaly více než 0,2 % THC. Úřad pro zdraví, bezpečnost potravinového řetězce a životní prostředí (HFCSE) vyzval výrobce, aby před uvedením jakéhokoli bylinného výrobku ke kouření na trh kontaktovali příslušné orgány. Tento krok přináší zdanění konopných květů ve výši zhruba 30 % a dalších 21 % DPH.

Zákonná úprava CBD na Slovensku

Slovensko je jedinou zemí Evropské unie, kde jsou CBD a THC stále nelegální. Na Slovensku je legální pouze pěstování odrůd průmyslového konopí schválených EU s obsahem THC nižším než 0,2 % a nelze je pěstovat za účelem získávání CBD. O povolení k vývoji a výrobě léků na bázi kanabinoidů usiluje také místní farmaceutický byznys.

Rumunsko – podle trestního práva

V Rumunsku je jakýkoli konzumní výrobek pocházející z konopí kontrolován podle trestního práva. Zpráva Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost z roku 2019 však ukázala, že na rumunském trhu jsou k dispozici byliny, oleje a náplně k vapování.

Bulharsko stanoví regulaci CBD

Ne všechny členské státy EU oznámily prosazení nových katalogových směrnic pro CBD a objevily se nepotvrzené zprávy, že Bulharsko nedávno vydalo licenci, která by umožnila prodej potravinářských výrobků s CBD.

Zákonná úprava CBD/THC ve Švýcarsku

Ve Švýcarsku je povolená hladina THC 1 %. V roce 2011 Švýcarsko zvýšilo limit určující, jak je rostlina konopí klasifikována podle zákona o kontrole narkotik, z 0,3 % na 1 % THC. Počet nabízených konopných produktů s obsahem CBD se rozšířil od poloviny roku 2016, kdy jedna společnost uvedla na trh velké množství konopného produktu s „nízkým obsahem THC“, který je regulován jako „výrobek nahrazující tabák“ s příslušnými zdravotními varováními a úrovní zdanění.

Jakmile se začaly šířit informace, že výrobky obsahující méně než 1 % THC nepodléhají ve Švýcarsku zákonné kontrole konopí, zvýšil se odbyt těchto konopných výrobků s nízkým obsahem THC.

CBD „měkká droga“ v Nizozemsku

Nizozemsko jako největší evropský producent konopí má legislativní rámec odvozený od zákona o opiu zavedeného v roce 1912 a novelizovaného v roce 1976, kdy bylo zavedeno rozlišení mezi „tvrdými“ a „měkkými“ drogami. Podle tohoto zákona není CBD legální, ale je tolerována jako měkká droga.

Zákon o opiu byl novelizován v roce 1999, kdy bylo legalizováno konopí, které se pěstuje výhradně pro trh s konopím na vlákno a jehož obsah THC je nižší než 0,2 %. Výroba CBD olejů je stále nelegální, protože je nelegální vyrábět rostlinné extrakty, takže konopí se vyrábí v Nizozemsku a následně se zpracovává v zahraničí.

Podle nizozemských zákonů je navíc maximální obsah THC v produktech CBD 0,05 %. Izoláty CBD a extrakty THC jsou zakázány k prodeji veřejnosti, ale povoleny k vývozu.

Zdroj:

https://www.tomhemps.com/en/blog/news/latest-cbd-laws-around-europe/

,,Zveřejněné informace na tomto webu, jsou určeny pouze pro vzdělávací a informativní účely. Veškeré lékařské úkony vždy prodiskutujte se svým lékařem a podle odborného posouzení provádějte léčbu. Nikdy nekonzumujte konopné výrobky, které nejsou oficiálně určeny k užívání. To platí i pro výrobky, které si můžete doma sami vyrobit.“

Rádi si vyslechneme vaše zkušenosti

Zanechat odpověď

HledejCBD.cz
Logo
Enable registration in settings - general
Shopping cart